Polymer Library

Dostopnost
Polymer Library (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Polymer Library (prejšnje ime Rapra Abstracts) je v svetovnem merilu edinstvena zbirka za iskanje informacij o plastičnih masah, polimerih, gumi, polimernih kompozitih in lepilih. Vsebuje bibliografske zapise z abstrakti o člankih iz več kot 500 revij iz 30 različnih držav, pa tudi podatke o knjigah, tehničnih poročilih, poslovni in tržni periodiki od leta 1972 dalje. Prav tako zajema informacije o patentih, vezanih na industrijo gume in plastike od leta 1994 dalje. Obravnavana je tako tehnična, tehnološka in okoljska tematika, kakor tudi komercialni in poslovni vidiki industrije gume in plastike.

Vir nabavlja CTK UL.

Naravoslovje in tehnika Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: ProQuest