PIRS Poslovni informator Republike Slovenije

Dostopnost
PIRS (Dostop brez omejitev)

PIRS služi za iskanje osnovnih podatkov o pravnih osebah: kontaktov, dejavnosti (storitvi ali izdelku), spletne strani, številki računa in številu zaposlenih.

Splošne informacije Imeniki

Ponudnik: Slovenska knjiga