OAIster

Dostopnost
OAIster (Dostop brez omejitev)

OAIster služi za iskanje publikacij objavljenih v različnih digitalnih arhivih. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila, slikovno in zvočno gradivo itn.
OAIster obsega preko 50 milijonov metapodatkovnih opisov, podatki se dopolnjujejo tedensko oziroma mesečno.

Jezik: angleščina

Založnik: University of Michigan Digital Library Production Service

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Arhivi Viri na internetu

Ponudnik: OCLC