MathSciNet: Mathematical Reviews on the Web

Dostopnost
MathSciNet (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani)

MathSciNet služi za iskanje znanstvene literature s področja matematike.
Obsega bibliografske opise s kritičnimi abstrakti o člankih iz 1800 znanstvenih časopisov, knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih itn. od leta 1864 dalje.
Za iskanje po tematiki uporabite Mathematics Subject Classification (MSC). Normativna datoteka omogoča natančno identifikacijo avtorjev. Bibliografski zapisi za članke iz 300 izbranih časopisov za zadnjih nekaj let vključujejo tudi navedeno literaturo, kar omogoča iskanje po citiranih referencah.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Vir nabavlja Matematična knjižnica.

 

Matematika Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: American Mathematical Society