Materials Business File

Dostopnost
Materials Business File (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Zbirka je vključena v vir Materials Science & Engineering Database.

Materials Business File služi za iskanje novic, objav o novih izdelkih in procesih, razvoju in gradnji tovarn, podatkov o mednarodni trgovini, upravljanju itn. v različnih industrijskih panogah. Prinaša izvlečke iz najpomembnejše svetovne literature o tehničnih, ekonomskih in komercialnih razvojnih dosežkih in novostih na področju vseh vrst tehnologij (razvoj materialov, strojništvo, energetika, elektrotehnika itd.). 
Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz periodičnih publikacij, prispevkih iz zbornikov konferenc, tehničnih poročilih, patentih, knjigah in sporočilih za javnost.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

Ekonomija Naravoslovje in tehnika Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: ProQuest