Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Dostopnost
LLBA (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Linguistics and Language Behavior Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja jezikoslovja oz. lingvistike: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, leksikologija, leksikografija, morfologija, filozofija jezika, fonetika, literarna teorija, psiholingvistika, semantika, semiologija itn.
Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 1500 znanstvenih časopisov, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1973 dalje.

Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali klasifikacijo.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Založnik: Cambridge Scientific Abstracts

Jezikoslovje Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: ProQuest