Journal Citation Reports

Dostopnost
JCR na COBISS/OPAC (Dostop z lokacij v Sloveniji)
JCR na Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Journal Citation Reports služi za bibliometrične analize znanstvenih časopisov s področja družboslovja vključenih v citatne indekse. Podatki omogočajo določiti vplivnost, branost in aktualnost časopisa, identificirati časopise, ki citirajo nek časopis ali ugotoviti, katere časopise nek časopis citira itn.
Obsega bibliografske podatke, število člankov, število citatov, dejavnik vpliva (impact factor), immediacy index, citing ter cited half-life, število citatov po letih in predmetno kategorijo za 1600 znanstvenih časopisov s področja družboslovja.
Na servisu COBISS/OPAC so dosegljivi samo podatki o naslovu, ISSN, faktorju vplivnosti in predmetni kategoriji časopisa.
Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: letno

Družboslovje in humanistika Bibliometrični podatki Periodika

Ponudnik: Clarivate Analytics