Journal Citation Reports Science Edition

Dostopnost
JCR na COBISS/OPAC (Dostop z lokacij v Sloveniji)

Journal Citation Reports Science Edition prinaša rezultate bibliometričnih analiz za več kot 8.000 znanstvenih revij, ki so vključene v citatne indekse s področij naravoslovnih in tehniških ved.

Na razpolago so podatki o številu citatov, dejavniku vpliva (impact factor) za zadnje leto in za 5 letno obdobje,  immediacy index, citing ter cited half-life...

Dodatni so tudi podatki za Eigenfactor.

Na servisu COBISS/OPAC so dosegljivi samo podatki o naslovu, ISSN, faktorju vplivnosti in predmetni kategoriji časopisa.


Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: letno

Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki

Ponudnik: Clarivate Analytics