Gallica

Dostopnost
Gallica (Dostop brez omejitev)

Gallica služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo iz območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku.
Obsega preko 3 milijone enot digitaliziranega gradiva, ki predstavljajo francosko umetnost, znanost in zgodovino.

Jezik: francoščina

Splošne informacije Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

Ponudnik: Bibliotheque nationale de France