ERIC

Dostopnost
ERIC (ProQuest) (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)
ERIC na EBSCOhost (Dostop z lokacij knjižnic v Sloveniji)
ERIC na EBSCOhost odd.d. (Dostop z lokacij NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL)
ERIC na Educator Reference Desk (Dostop brez omejitev)

ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja: pedagogika, andragogika, didaktika, defektologija, psihologija, učenje in individualni razvoj, izobraževalni procesi v učilnici, šoli, družbi, kurikulum, socialni procesi, okolje in strukture, raziskovanje in metodologija, zgradbe in oprema, informacijski in komunikacijski sistemi itn. Poudarek je na severnoameriškem prostoru.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 980 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali identifikatorje. Pri tem je v pomoč podrobna tipologija dokumentov (npr. članki, vprašalniki, razna poročila, mnenja, praktični napotki, analize itn.)

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Vzgoja in izobraževanje Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Institute of Education Sciences