Engineered Materials Abstracts (EMA)

Dostopnost
EMA (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Zbirka je vključena v vir Materials Science & Engineering Database.

Engineered Materials Abstracts (EMA) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature o polimerih, keramiki ter kompozitnih materialih: raziskavah, proizvodnji, lastnostih, uporabi itn. Vsebuje prenovljen METADEX in Copper Polymer Library. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 3000 periodičnih publikacij, prispevkih iz zbornikov konferenc, tehničnih poročilih, patentih, knjigah in sporočilih za javnost.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

Fizika Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: ProQuest