Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Dostopnost
E-ZRC (Dostop brez omejitev)

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ponujajo izbrana slovenska besedila v integraciji faksimilov, prepisov in znanstvenega komentarja, mestoma tudi avdiovizualnih posnetkov. Služijo za branje in analizo slovenskega slovstva. Obsegajo elektronsko izdajo Brižinskih spomenikov, Škofjeloškega pasijona, Treh pridig Antona Martina Slomška, Korespondenco Žige Zoisa,Pesmi o Maji Alojza Gradnika in drugo.

Jezikoslovje Literarne vede Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

Ponudnik: ZRC SAZU