DXplain

Dostopnost
DXplain (Dostop z lokacij Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za člane CMK z geslom)

Program DXplain razvijata Massachusetts General Hospital in Harvard Medical School. DXplain je sistem za podporo pri odločanju na področju interne medicine. Program ne nudi dokončne klinične diagnoze in se ne sme uporabljati kot nadomestek za zdravniško postavljanje diagnoze.

Medicina Informacijski portal

Ponudnik: Laboratory of Computer Science of the Department of Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, MA.