Državni zbor

Dostopnost
DZ RS (Dostop brez omejitev)

Zbirke zakonodajnega postopke, na voljo na portalu Državnega zbora Republike Slovenije, omogočajo iskanje in branje zakonov ter aktov RS. Obsegajo predlagane in sprejete zakone, predlagane in sprejete akte (poslovnik, proračun, nacionalni programi, resolucije itn.), prečiščena besedila zakonov, dobesedne prepise sej ter dokumente o sejah (sklice, zapisnike itn.). Na voljo so tudi druge informacije o funkciji in delu Državnega zbora Republike Slovenije.

Jezik: slovenščina

Pravo Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: Državni zbor Republike Slovenije