Družboslovna besedila

Dostopnost
Družboslovna besedila (Dostop brez omejitev)

Družboslovna besedila služijo za iskanje in branje člankov iz slovenskih družboslovnih znanstvenih časopisov: Družboslovnih razprav, Teorije in prakse ter Metodoloških zvezkov. Številke iz zadnjega leta zaradi embarga niso dostopne.

Družboslovje in humanistika Besedila člankov Znanstvene publikacije

Ponudnik: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani