Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Dostopnost
dLib.si (Dostop brez omejitev)

Digitalna knjižnica Slovenije služi za iskanje, branje in ogled člankov, knjig, fotografij, plakatov, zvočnih posnetkov, notnega gradiva, zemljevidov itn., ki izvirajo z območja Slovenije ter so pomembni za slovensko zgodovino, kulturo in znanost. Digitalna knjižnica Slovenije je osrednji slovenski spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov.

Zbirke na portalu sestavljajo besedila: časopisje (članki, znanstveni članki), knjige, poročila ARRS, visokošolska dela), slike (3D predmeti, artoteka, fotografije, notno gradivo, plakati, razglednice, rokopisi, vedute, zemljevidi), multimedija (virtualne razstave, zvočni posnetki) in poročila: zaključna poročila ARRS (raziskovalni programi, raziskovalni projekti, podoktorski projekti). Portal ponuja dostop do več 800.000 enot digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva nacionalnega kulturnega in znanstvenega pomena. Vseh digitalnih strani je skupaj že čez 3,5 milijona. Večino gradiva lahko preiskujemo tudi z iskanjem po besedah v celotnem besedilu prispevkov, gradivo pa je razdeljeno tudi na tematske kategorije.

Jezik: slovenščina

Družboslovje in humanistika Besedila člankov Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Digitalne knjižnice Zemljevidi

Ponudnik: Narodna in univerzitetna knjižnica