Croacta

Dostopnost
Croacta (Dostop brez omejitev)

Croacta služi za iskanje in branje pravnih predpisov in vsebine uradnega lista Republike Hrvaške. Obsega register veljavnih predpisov in predpisov razveljavljenih po letu 2003 ter besedila uredbenega dela ("službeni dio") in mednarodnih pogodb ("međunarodni ugovori") Narodnih novin (uradnega lista) Republike Hrvaške od leta 1990 naprej.

Jezik: hrvaščina

Pravo Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: Croacta