Corrosion Abstracts

Dostopnost
Corrosion Abstracts (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Zbirka je vključena v vir Materials Science & Engineering Database.

Corrosion Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature o koroziji: preizkušanju, lastnostih, zaščiti itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz okoli 4200 periodičnih publikacij, prispevkih iz zbornikov konferenc, tehničnih poročilih, patentih, knjigah in sporočilih za javnost.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

Kemija Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Cambridge Scientific Abstracts