Copper Technical Reference Library

Dostopnost
CTRL (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Copper Technical Reference Library služi za iskanje znanstvene in strokovne literature o bakru, bakrovih zlitinah in tehnologijah: proizvodnji, lastnostih, obstojnosti, uporabi itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 3000 periodičnih publikacij, prispevkih iz zbornikov konferenc, tehničnih poročilih, patentih, knjigah in sporočilih za javnost. Zajema literaturo od 1965 leta dalje. Zbirka omogoča iskanje po 77.000 indeksiranih dokumentih, vključno s 5582 dokumenti iz obdobja 1863 -1964.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: ProQuest