COPAC

Dostopnost
COPAC (Dostop brez omejitev)

COPAC služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, cedejev, videokaset in drugega gradiva v fondih britanskih in irskih univerzitetnih knjižnic ter British Library.

Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih, cedejih, videokasetah itn. v fondih okoli 90 britanskih univerzitetnih knjižnic. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject").

Jezik: angleščina

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Consortium of University Research Libraries (CURL)