British Library Online Gallery

Dostopnost
Online gallery (Dostop brez omejitev)

British library online gallery služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranega slikovnega in notnega gradiva, zemljevidov, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo z območja Velike Britanije ter so pomembni za britansko zgodovino in kulturo. Omogočeno je tudi označevanje (tagging), ustvarjanje lastnik zbirk in dajanje v skupno rabo digitalnih objektov v viru.

Jezik: angleščina

Splošne informacije Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Viri na internetu

Ponudnik: British Library