Cochrane Library

Dostopnost
Cochrane Library (Dostop z lokacij Zdravstvene fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in osebje ZF)

Cochrane Library omogoča sočasno iskanje celotnih besedil sistematičnih preglednih člankov in bibliografske podatke o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva, ekonomike zdravstva, uporaba tehnologij v zdravstvu itn. Zbirka posreduje kakovostne znanstvene izsledke za informiranje zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstevenega varstva, ter tistih, ki so odgovorni za raziskovanje, izobraževanje in upravljanje.

Na voljo so naslednje zbirke:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials
  • Cochrane Methodology Register
  • Database of Abstracts of Reviews of Effect
  • Health Technology Assessment Database
  • NHS Economic Evaluation Database
  • About The Cochrane Collaboration

 

Medicina Zdravstvena nega Besedila člankov Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije

Ponudnik: Cochrane Collaboration