Catalogues de la Bibliotheque nationale de France

Dostopnost
Catalogues de la BnF (Dostop brez omejitev)

Katalogi Bibliotheque nationale de France služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, notnih zapisov, digitaliziranih publikacij itn. v fondih francoske Nacionalne knjižnice.

Obsegajo bibliografske podatke o 30 milijonih enot gradiva: o knjigah, časopisih, revijah in časnikih od začetka tiska, avdiovizualnem gradivu od leta 1911, digitaliziranih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih itn. Vsako leto je možnost iskanja razširjena na 150.000 novih enot gradiva.

Jezik: francoščina

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu

Ponudnik: Bibliotheque nationale de France