British and Irish Legal Information Institute

Dostopnost
BAILII (Dostop brez omejitev)

British and Irish Legal Information Institute služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov in judikaturo Združenega kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa ter Republike Irske, ki so prosto dostopni na spletu. Obsega okoli 300.000 dokumentov.

Jezik: angleščina

Pravo Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: British and Irish Legal Information Institute