AustriaN Newspapers Online (ANNO)

Dostopnost
ANNO (Dostop brez omejitev)

AustriaN Newspapers Online služi za branje digitaliziranih časnikov in druge periodike, ki je izhajala na območju Avstrije.

Obsega skenograme preko 1000 naslovov predvsem digitaliziranih časnikov, a tudi popularnih revij in strokovnih oz. znanstvenih časopisov iz obdobja od 16. stoletja do leta 1947. Vključeni so tudi uradni listi avstroogrske monarhije in Republike Avstrije (1848 - 1947). Za del gradiva je omogočeno tudi iskanje po besedah v besedilu časopisa, sicer pa je mogoče tudi brskati abecednem seznamu, posameznih letnikih in tematskih seznamih časopisov.

Jezik: nemščina

Pravo Časniki Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Digitalne knjižnice

Ponudnik: Österreichische Nationalbibliothek