Art and Archaeology Technical Abstracts Online

Dostopnost
AATA Online (Dostop brez omejitev)

Art and Archaeology Technical Abstracts Online služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva in ohranjanja materialne kulturne dediščine. Pokriva področje o umetniških delih, kulturnih objektih, arhitekturni in arheološki dediščini. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o 110.000 člankih iz 150 znanstvenih in strokovnih časopisov. Podatki obsegajo obdobje od leta 1932 dalje. Hkrati šče tudi po skoraj 9.000 referencah iz GCI Project Bibliographies.

Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: četrtletno

Konzervatorstvo Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Getty Conservation Institute