American Memory

Dostopnost
American Memory (Dostop brez omejitev)

American Memory služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega in video gradiva, zvočnih posnetkov, notnega gradiva in zemljevidov, ki izvirajo z območja Združenih držav Amerike ter so pomembni za ameriško zgodovino in kulturo. Obsega preko 9 milijonov enot različnega gradiva, organiziranega v preko sto zbirk. Vir gradiva je Kongresna knjižnica ZDA (Library of Congress).

Vse digitalne zbirke Kongresne knjižnice ZDA se nahajajo na naslovu https://www.loc.gov/collections/.

Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Etnologija Geografija Glasba Svet Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

Ponudnik: Library of Congress