Agricola

Dostopnost
Agricola (Dostop brez omejitev)

Agricola služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kmetijstva in povezanih področij: veterina, botanika, gozdarstvo, kmetijska ekonomika, živilstvo, okoljske znanosti itn.

Katalog National Agricultural Library (NAL Online Public Access Catalog) obsega podatke o knjigah, avdiovizualnem gradivu, periodičnih publikacijah itn. Zbirka člankov (Article Citation Database) pa obsega bibliografske podatke z abstraki o člankih iz preko 600 znanstvenih časopisov, poglavjih iz knjig, poročil itn. Pri številnih zapisih najdete povezave na besedila člankov.

Iskanje poteka po vsakem segmentu posebej, možno pa je tudi enovito iskanje.

Za iskanje po temi uporabite NAL Agricultural Thesaurus.

Jezik: angleščina

Biotehnika Kmetijstvo Katalogi knjižnic Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: National Agricultural Library