AccessMedicine

Dostopnost
AccessMedicine (Dostop z lokacij Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za člane CMK z geslom)

ACCESSMedicine nudi dostop do Clinical Library in do LANGE Educational Library. Zbirka vsebuje tudi preizkuse znanja, bazo podatkov o zdravilih, smernice za screening, poljudne opise bolezni za paciente, orodje za lažje postavljanje diferencialnih diagnoz (Diagnosaurus) in zdravstvene novice.

Vir nabavlja CMK MF

Farmakologija (zdravila) Medicina Elektronske knjige

Ponudnik: McGraw-Hill