Iskanje v računalniškem katalogu COBISS/OPAC

Na tečaju bomo predstavili vsebino katalogov, različne načine iskanja, na kaj je potrebno biti pozoren pri oblikovanju iskalnih zahtev, kaj pomenijo posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, kako naročimo poiskano publikacijo, uporabo košarice itn. Iskanje predstavimo s primeri. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Prijave začnemo zbirati dva tedna pred datumom tečaja. Prijavite se lahko osebno v Centru za informacijske storitve, pritličje soba št. 9, po telefonu 01/2001 194 ali elektronski pošti CIS@nuk.uni-lj.si. V primeru višje sile se objavljeni datumi lahko spremenijo. Spremenjeni datumi bodo objavljeni na tej strani.

V primeru, da se tečaja, na katerege ste se prijavili ne boste mogli udeležiti nam prosimo sporočite.


Izpolnite anketo