Testni dostop do virov s področja glasbe

Objavljeno: 21. april 2017

Do 2. junija 2017 imamo priložnost, da preizkusimo tri vrhunske elektronske informacijske vire s področja glasbe. Za 45-dnevno testno obdobje imamo dostop do RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, RILM Music Encyclopedias in Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG Online).

 

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text je bogata zbirka znanstvenih besedil o glasbi, ki vsebuje znanstvene in strokovne prispevke, recenzije, osmrtnice, uvodnike, korespondence, oglase, novice in drugo. Vir pokriva širše in ožja področja glasbe in sorodnih disciplin: muzikologijo, etnomuzikologijo, teorijo, glasbene inštrumente, pedagogika, izvedba in druga področja. Na voljo je z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Prek oddaljenega dostopa pa vsem članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

RIFTA

 

RILM Music Encyclopedias je zbirka celotnih besedil referenčnih del s področja glasbe, ki vključuje več kot 260.000 geselskih člankov. Vir pokriva tudi popularno glasbo, opero, glasbene inštrumente, bluz in gospel. Na voljo je z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Prek oddaljenega dostopa pa vsem članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Encyclopedia

 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG Online) je nemška enciklopedija glasbe, ki vključuje celotno vsebino druge izdaje Die Musik in Geschichte und Gegenwart z vsemi posodobitvami, kar pomeni več kot 19.000 prispevkov, ki jih je napisalo 3.500 avtorjev in ki pokrivajo vsa področja raziskovanja glasbe. Na voljo je z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, prek oddaljenega dostopa pa za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK.

MGG

 

Več informacij o virih najdete na spletnem mestu založnika Répertoire International de Littérature Musicale.

Želimo vam uspešno raziskovanje.