Testni dostop do Climate Change and Law Collection

Objavljeno: 16. maj 2017

Do 15. junija 2017 imamo priložnost testne uporabe vira Climate Change and Law Collection. Gre za celovito zbirko besedil s področja podnebnih sprememb in prava, ki vključuje tudi neredigirana besedila sive literature s tega področja. V okviru prava vključuje vse podkategorije, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, vključno z gospodarskim in okoljskim pravom ter pravom človekovih pravic. Zbirka pokriva tudi povezave med podnebnimi spremembami in zdravjem, financami, naravnimi katastrofami, trajnostnim razvojem, preskrbo s hrano, družbeno odgovornostjo gospodarstva ipd.

Vpliv podnebnih sprememb na posameznike, skupnosti in države prinaša pomembne posledice tudi za človekove pravice in zakone na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Zbirka Climate Change and Law Collection obstoječim zbirkam s tega področja dodaja vrednost za vse deležnike in raziskovalce, ki pri svojem delu potrebujejo dostop do besedil s področja podnebnih sprememb in prava s tega področja.

Vir je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, prek oddaljenega dostopa pa za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

cclc