Prekinitev dostopa do Proquest Central

Objavljeno: 10. februar 2016

V okviru ponudbe dostopa do elektronskih informacijskih virov Proquest je prišlo do sprememb. Kot nam sporoča IZUM, s ponudnikom zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso obnovili pogodbe. Tako odslej ni več mogoče dostopati do Proquest Central in vanj vključenih zbirk.

Še vedno pa imamo na voljo 8 zbirk, do katerih dostopamo prek Proquest: ERIC, Library and Information Science Abstracts (LISA)‎, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)‎, PILOTS, ProQuest Dissertations & Theses A&I,  ProQuest Materials Science Collection‎ (ki vključuje več različnih podatkovnih zbirk), Social Services Abstracts in Sociological Abstracts.

Do omenjenih zbirk Proquest lahko dostopamo z računalnikov na lokaciji Univerze v Ljubljani, NUK in CTK; prek oddaljenega dostopa pa je na voljo‎ vsem članom knjižnic Univerze v Ljubljani, NUK in CTK. 

proquest