EBSCOhost: Business Source Elite

Objavljeno: 4. januar 2016

Člani konzorcija smo se na podlagi analiz o uporabi e-revij, faktorjev vpliva in objav slovenskih avtorjev odločili za reduciranje vsebine poslovne zbirke EBSCO Business Source Premier na nekoliko spremenjeno, a vseeno še vedno elitno različico znanstvenih prispevkov s področja poslovanja: Business Source Elite.

Ta prinaša 557 recenziranih znanstvenih naslovov, med njimi vse najbolj citirane revije s področja managementa in marketinga ter tiste naslove, ki so jih naši raziskovalci v preteklih letih najbolj uporabljali. Vseh revij s celotnimi besedili je 1108. Več na spletnem mestu ponudnika. 

Vir Buisiness Source Elite je dostopen z lokacij splošnih knjižnic in prek oddaljenega dostopa za člane splošnih knjižnic; dostopen je tudi z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter prek oddaljenega dostopa za člane knjižnic UL, CTK in NUK

 elite