350. obletnica izida prvih dveh znanstvenih revij

Objavljeno: 19. marec 2015

Letos obhajamo 350. obletnico izida prvih dveh znanstvenih revij Journal des sçavans in Philosophical Transactions (Royal Society of London), ki še vedno izhaja. Reviji pomenita prelomen trenutek v znanstvenem komuniciranju in sta predhodnici današnjih znanstvenih revij. Philosophical Transaction je zanimiva tudi za Slovence, saj je v njej objavil svoji strokovni besedili tudi Janez Vajkard Valvasor. Prvi članek, [... Full and Accurate Description of the Wonderful Lake of Zirknitz ...] obravnava Cerkniško jezero, v drugem, [... Method of Casting Statues in Metal ...] pa postopek izdelave tankostenskega bronastega kipa, pri katerem je uporabil posebno tehnologijo vlivanja. Oba članka sta na voljo v zbirki JSTOR. Določene vsebine v zbirki  so dostopne bralcem le na lokacijah fakultet Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Študentje in zaposleni na Univerzi v Ljubljani pa imajo, po predhodni prijavi, dostop do vseh vsebin tudi izven lokacij omenjenih fakultet in knjižnic. Revija Journal des sçavans je dostopna v Gallici, francoski digitalni knjižnici.