Tečaji za knjižničarje

V prihodnjih dneh odpadejo naslednji tečaji:
  1. Načrtovanje mreže splošnih knjižnic in aplikacija PAM, 22. november 2018, NUK, Leskoškova 12
  2. Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva - delavnica, 21. november 2018, Računalniška učilnica, Turjaška 1

Permanentno izobraževanje

Permanentno izobraževanje

Izobraževalne oblike so namenjene vseživljenjskemu izobraževanju knjižničarskih delavcev. 

Izobraževanje za začetnike v stroki

Izobraževanje za začetnike v stroki

Izobraževalne oblike so namenjene knjižničničarskim delavcem, ki se pripravljajo na opravljanje bibliotekarskega izpita.

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo

Tečaji so namenjeni knjižničarskim delavcem, ki se usposabljajo za delo v sistemu vzajemne katalogizacije.

Izobraževanje za osrednje območne knjižnice

Izobraževanje za osrednje območne knjižnice

Izobraževalne oblike so namenjene koordinatorjem osrednih območnim knjižnicam.