Tečaji za uporabnike

Tečaji, ki so brezplačni, potekajo v računalniški učilnici NUK, kletni prostori, pri izhodu iz garderobe desno. Priporočljivo je, da udeleženci poznajo osnove dela z računalnikom v okolju Windows. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava obvezna. Svetujemo vam, da se prijavite preko spletnega obrazca, ki ga dobite pri opisih posameznega tečaja spodaj. Prijava je možna približno dva tedna pred dejansko izvedbo tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Seveda se lahko prijavite tudi osebno v Centru za informacijske storitve NUK (pritličje, soba št. 009) ali preko telefona 01/ 200 11 94.

V primeru višje sile se objavljeni datumi lahko spremenijo. Spremenjeni datumi bodo objavljena na tej strani. V skladu z prostorskimi in kadrovskimi možnostmi, pa poleg rednih tečajev izvajamo tudi izredne in prilagojene tečaje. V primeru zanimanja za takšne tečaje lahko pišete na e-naslov: srecko.boncina@nuk.uni-lj.si.


Citatni indeksi

Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti...

Prvi prihajajoči termin: 21. marec 2017 ob 15:30.   ·   Več ...


dLib - Digitalna knjižnica Slovenije

  Predstavitev portala Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si ki omogoča enostaven dostop do digitalizirane in izvorno digitalne slovenske pisne kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove. Uporabniku nudi dostop do celotnih besedil sodobnih in starejših znanstvenih revij, časopisov, knjig, zemljevidov...

Prvi prihajajoči termin: 30. november 2017 ob 10:00.   ·   Več ...


E-članki in e-knjige

Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji in izposojo e-knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja...

Prvi prihajajoči termin: 9. marec 2017 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


EndNote Online

Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem ENDNOTE Online za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih uporabljamo za navajanje (citiranje) ob pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect...

Prvi prihajajoči termin: 14. marec 2017 ob 10:00.   ·   Več ...


Iskanje v računalniškem katalogu COBISS/OPAC

Na tečaju bomo predstavili vsebino katalogov, različne načine iskanja, na kaj je potrebno biti pozoren pri oblikovanju iskalnih zahtev, kaj pomenijo posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, kako naročimo poiskano publikacijo, uporabo košarice itn. Iskanje predstavimo s primeri. Tečaj traja od 10. do 13. ure. Prijave začnemo zbirati...

Prvi prihajajoči termin: 7. marec 2017 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


mEga iskalnik NUK in DiKUL

Na tečaju se bomo seznanili z mEga iskalnikom NUK in DiKUL-om, ki uporabljata enako platformo. Obe orodji za odkrivanje informacij omogočata uporabnikom knjižnic na enem mestu enostavno in pregledno iskanje podatkov in vsebin iz zbirk številnih ponudnikov in založnikov kot so: EBSCOHost (Academic Search Complete...); Elsevier (Science...

Prvi prihajajoči termin: 4. april 2017 ob 10:00.   ·   Več ...


Odprti dostop

Na tečaju predstavimo definicije odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, založniške politike, kje najdemo objave v OD in smernice v Sloveniji. Tečaj traja od 10. do 12. ure.

Prvi prihajajoči termin: 24. maj 2017 ob 10:00.   ·   Več ...


Uvod v iskanje in iskalna orodja

Na tečaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa...

Prvi prihajajoči termin: 8. marec 2017 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Znanstvene bibliografije

Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Prvi prihajajoči termin: 22. marec 2017 ob 10:00.   ·   Več ...